Nhận biết gian lận

Nhận biết và Ngăn ngừa gian lận

Là đơn vị vận chuyển quốc tế hàng đầu, nhãn hàng DHL được biết đến trên khắp thế giới. DHL nghiêm túc bảo vệ khách hàng của chúng tôi và thông tin nhạy cảm của khách hàng. Chúng tôi khuyến khích quý vị nhận biết về hành vi gian lận tiềm năng của các bên có ác ý sử dụng nhãn hàng DHL.
 

Sử dụng gian lận nhãn hàng DHL

Đã có người tìm cách gian lận những người mua sắm trực tuyến bằng cách sử dụng trái phép tên và nhãn hàng DHL qua các trao đổi email và đồ họa trông có vẻ xuất phát từ DHL. Trong đa số các trường hợp email liên quan đến bán hàng trên mạng và có thể đề nghị thanh toán trước khi giao hàng. DHL thông báo với quý vị rằng DHL không đề nghị thanh toán theo phương thức này. DHL chỉ thu tiền đến hạn cho các chi phí vận chuyển chính thức của DHL. Thông báo về bảo mật này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của người nhận hàng phải thanh toán chi phí vận chuyển, hải quan, thuế GTGT và các chi phí tương tự, khi những chi phí này phải trả đủ vào thời điểm giao hàng. DHL không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, lệ phí hoặc các khoản thanh toán phải chịu do hành vi gian lận.